STEUN ONS WERK


Wij willen onze bewoners ontspanning en activiteiten aanbieden die net even een extraatje geven aan het Ieven. Zou u als vriend(in) van De Hoven ons daarbij willen steunen? 

Stichting Vrienden van de Hoven

De Stichting Vrienden van De Hoven is van mening dat ook ouderen meetellen en van waardevolle betekenis zijn voor onze samenleving. Wij helpen daarom graag het welzijn van ouderen te stimuleren. Hoofddoel van de stichting is om geld te genereren om al datgene te doen dat in het belang is van de leef- en woonkwaliteit van de bewoners van woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad. De extra’s die het leven zonniger en makkelijker maken, daar gaat de stichting voor!


Dit kunnen wij niet alleen, daar hebben wij uw hulp en steun bij nodig! Door donateur, gulle gever of sponsor te worden van de Stichting Vrienden van De Hoven kunt ook u een bijdrage leveren en maakt u het verschil voor de ouderen! De stichting is altijd op zoek naar vrienden: betrokken mensen en bedrijven die geld willen doneren of op een andere manier een bijdrage willen leveren. De stichting is volkomen onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Dit betekent dat haar bijdragen volledig ten goede komen aan de extra collectieve voorzieningen/activiteiten voor de bewoners van De Hoven. De bestuurders krijgen ook geen vergoeding voor hun werkzaamheden.